Biljartvereniging Krijt Uw Topje

Dinsdag 7 februari 2012 
Een biljartavond in een winterse wereld met deze keer wel weer een knusse en
warme kantine. Het was niet druk want er werd niet getraind of gevoetbald en,
neem ik tenminste aan, waren de 6 afwezige leden op de ijsbaan om te proberen,
een titel te veroveren tijdens de Pijnackerse schaatswedstrijden. Enkel Willem
Wilmink. weet ik wel zeker, had een geldige reden om hier niet aanwezig, hij kan
nl. de het biljart en de ballen nog niet helemaal goed zien. Verder gaat het goed
met Willem maar biljarten is nog niet aan de orde.
Een snelle beterschap gewenst van alle leden.
Partij 1: Koos v.d. Stap - Peter de Vreede. 2 - 0 in 27 beurten. Een goede partij
beiden waarin ze niet voor elkaar onder deden. Tot het eind toe kwamen beide
in aanmerking voor de winst. Peter deed zichzelf tekort door niet op het eind als
eerste uit te gaan. Hij had 2 beurten voor de laatste car. maar wist die niet te
benutten. Koos was in het afmaken beter en won zo nipt maar wel verdient.
Peter miste ook nog de nastoot wat maar weinig keren gebeurt.
Partij 2: Gerard van Rheenen - Henny van Eeden. 0 - 2 in 27 beurten. Eindelijk
weer een gewonnen partij voor Henny. Het was hard nodig want een 13e plaats
in de tussenstand met een te laag gemiddelde zijn we niet van Henny gewend.
Na zijn ziek zijn van de afgelopen week was hij wel weer ouderwets fanatiek en
maakte zich zelfs druk over een car. voor Gerard die door de scheids werd geteld,
en volgens ons ook terecht, maar met minstens 25 caramboles voorsprong was
hij het hier toch niet mee eens. Verder een prima partij voor Henny en deze keer
een mindere voor Gerard.
Partij 3: Jan v.d. Elst - Theo Toussaint 0 - 2 in 26 beurten. Ook een prima partij
voor beide biljarters waarin Jan als eerste hoorde, en nog 5. Maar de laatste
punten zijn vaak de moeilijkste en dan met nog wat pech erbij kan je toch nog
verliezen want Theo pakte zijn laatste kans en wist alsnog beide punten binnen
te halen en blijft zo nog steeds John op de hielen zitten voor de koppositie.
Partij 4: Herman Toussaint - Peter de Vreede. 2 - 0 in iets teveel beurten!
Ondanks dat Peter al een keer gespeeld had eerder op de avond was hij toch
bereid om nog een een partij te spelen wegens gebrek aan andere tegenspelers
voor mij. Jammer genoeg voor Peter was dit teveel voor hem en er lukte niet veel
meer. Bij mij was het ook geen hosanna maar meer dan voldoende voor de
2 punten. Volgende week lekker vrij voor Peter om alles weer te verwerken.
Uw aller Baas Manus
 
Dinsdag 31 januari 2012 
Niet alleen buiten een koude avond maar ook in de kantine werd het een koude
biljartavond. De meeste leden, een enkele uitgezonderd, hadden flink last van de
kou en dit liet zich terugzien in de loop van de avond in de lengte van de partijen.
De vroege partijen werden nog met een goed gemiddelde gespeeld maar naarmate
de avond vorderde ging het steeds stroever met onze leden. De 2 laatste partijen
liefst 41 beurten in beslag. En hierbij waren ook spelers die hoog in de tussen-
stand staan! De laatste wedstrijd tussen Hans, onze penningmeester, en jullie
baas Herman werd dan ook terecht afgekeurd. We zullen de weerberichten de
de komende dagen in de gaten houden of er, zoals er in het weekend al geen
voetbal is, er a.s. dinsdagavond wel gebiljart kan worden.
Partij 1:Leo de Vreede - Peter de Vreede. 0 - 2 in 25 beurten. Het werd een
stroeve start deze avond omdat er geen wedstrijdformulieren waren en deze door
enkele creatieve leden zelf gemaakt moesten worden. Peter speelde goed en
zette Leo al vlug op achterstand. Toen Peter dacht de partij al onder controle te
hebben melde de schrijver (Bertus) plots en nog 5 voor Leo. Peter dacht dit kan
nooit en vroeg of er wel goed geteld was. Hij had n.l. Leo even bij Bertus zien
smoezen en ja hoor er waren liefst 10!!! car. teveel genoteerd. Nadat dit hersteld
was was Peter toch even aangeslagen en had zodoende voor de laatste 5 car.
toch nog 7 beurten nodig en verspeelde zo zijn eigenlijk wel verdiende bonuspunt.
Wel had hij zijn revanche op de nederlaag tegen Leo van enkele weken geleden.
Partij 2: Arnold v.d. IJssel - Bert Hek. 2 - 0 in 27 beurten. Arnold speelde stukken
beter als de afgelopen week en had geen kind aan Bertus. Bertus had dan wel
materiaal problemen, een keu met diverse scheuren) maar dit is niet zo raar als
namelijk je keu meer als slaghout gebruikt dan als biljartkeu. Een leuk verjaar-
dags cadeautje dus om een nieuwe te vragen. Arnold doet zo weer, na
enkele magere resultaten, mee voor de prijzen.
Partij 3:John v.d. Boer - Jan v.d. Elst. 2 - 0 in 27 beurten. John blijft op volle
toeren zijn partijen spelen. Er zijn nog geen zenuwen of iets dergelijks die hem
dwars zitten. Wel begon de kou hier al vat te krijgen op de spelers, want hoewel
John goed speelde, hij is tenslotte een van de jongste en had nog geen last van
stramme spieren, kon Jan al weinig meer met al? zijn stijve spieren en haalde
slechts een schamele 12 puntjes.
Partij 4:Gerard van Rheenen - Theo Toussaint. 0 2 in 41 beurten. Theo kwam
nooit in zijn spel en had geluk dat Gerard de partij niet uit maakte en zo blijft hij
nog steeds de naaste belager van John.
Partij 5:Jan Reeuwijk - Willem Pluijmaekers. 2 - 0 in ook 41 beurten. Hier liet 
Willem zien een goed getraind lichaam te hebben en als een van de weingen
bijna geen last van de kou te hebben.Hij ging dan ook nog regelmatig naar buiten
om even uit te blazen. Jan was al koud (op de fiets) binnen gekomen en warmde
niet meer op. Willem kreeg als eerste de kans om de partij winnend af te sluiten
maar stokte op 2 puntjes voor de winst. Jan pakte zijn laatste kans en liet 
Willem toch nog met koude en lege handen naar huis gaan. 
Volgende week hopelijk weer een iets warmere kantine. 
Uw aller 'Baas Manus'
 
D
insdag 24 januari 2012
Deze avond een meer dan tevreden baas. Een prima opkomst na de wat teleur-
stellende opkomst van afgelopen week. Hartelijk dank.
Ook een avond met volop strijd en niemand gaf cadeautjes weg en zodoende was
er volop spanning de gehele avond. 6 partijen lang werden er heerlijke duels
gespeeld die ik met plezier heb bekeken.
Partij 1:Gerard v. Rheenen - Jan v.d. Elst 2 - 0 in 30 beurten precies. Gerard
begint zo regelmatig zijn puntjes binnen te halen de laatste weken. Ook in de
Guyter was hij afgelopen week al succesvol en nu wist hij medeflatbewoner Jan
met lege handen naar huis te sturen. Tot beurt no 20 ging de partij gelijk op maar
toen nam Gerard met een serie van 4 en direkt nog met een van 5 car. een voor-
sprong en liet Jan zo achter zich. Jan zag geen kans meer om iets terug te doen
en zo maakte Gerard korte metten met Jan.
Partij 2:Leo de Vreede - Jan Reeuwijk 2 - 0 in 27 beurten. Beide heren begonnen
sterk aan hun partij en met series van 11 en 5 in het begin van Leo en Jan met
8 en 7 car. wisten ze dat ze er echt hun uiterste best voor moesten doen. Halver-
wege de partij had Leo even een black-out en poedelde 6 maal op rij maar Jan
wist hier niet voldoende van te profiteren. Hierna lachte het geluk Leo weer toe
(zoals wel vaker gebeurd) en met een paar mazzelballetjes pakte hij de draad
weer op en speelde Jan zo naar een nederlaag. Jan kwam enkele car. tekort.
Partij 3:Hans v. Rijn - Koos v.d. Stap 2 - 0 in 33 beurten. Een partij tussen
2 spelers die beide niet graag van elkaar willen verliezen. Lang zag het er naar uit,
dat Koos deze partij in winst om zou zetten. Hans had nogal eens dat het net
een mm. misging en Koos mocht niet klagen over enig fortuin. Op het eind dacht
Koos de winst wel binnen te hebben maar de laatste 2 car. lukten niet en
zo greep Hans zijn kans en maakte de partij met series van 2 en 9 uit.
Partij 4:Bert Hek - Ben Smit. 0 - 2 in precies 24 beurten en zo voldoende voor
een bonus punt. Bert begon buitengewoon goed en met o.a. een serie van 11 car.
was hij na 11 beurten al halverwege zijn totaal. Ben liet zich niet imponeren door
Bertus en maakte met regelmaat wel wat kleinere series maar hield dit wel de hele
partij goed vol. Dit maakte Bertus zodanig zenuwachtig dat hij zich niet meer,
zoals in het begin van de partij, alleen op het biljarten richte maar zich ook, teveel,
met andere dingen ging bemoeien. Ondanks dat Ben nog 8 beurten nodig had
voor de laatste 4 car. was Bertus het hele spoor bijster en maakte maar 1 car.
in de laatste 5 beurten. Een schrale troost was dat zijn gemiddelde prima was.
Partij 5:Henny v. Eeden - Theo Toussaint. 0 - 2 in 33 beurten. Om bovenin mee
te blijven doen moest Theo deze partij winnen. Het werd een moeilijke partij voor
beiden en er waren veel onnodige missers voor beide heren. Deze partij had met
Theo een gelukkige winnnaar want Henny had evenveel kans
Maar zo blijft Theo wel bovenin meedoen.
Partij 6:Arnold v.d. IJssel - Willem Pluijmaekers. 2 - 0 in 33 beurten. Ondanks
dat Arnold veel, eigenlijk teveel, maakbare ballen miste zag Willem geen kans
om hiervan te profiteren. Gelukkig zag Arnold op het eind kans om in de laatste
8 beurten nog 19 car. te maken en zo toch nog veel goed te maken. Willem had
een moeilijke avond en zag vele pogingen mislukken. Jammer want soms kun
je het je tegenstander knap lastig maken. Dit heb ik uit ondervinding.

Uw aller baas manus.
 

17 januari 2012

Een biljartavond met slechts 4 partijen! Dit is te weinig!
Een avond waar ik als 'baas' dan ook niet tevreden kan zijn over de opkomst!
Vier van de leden kwamen zo al niet opdagen en 2 anderen moesten al vroeg hun
biljartavond afbreken. Willem werd na het stofzuigen ziek en moest naar huis
( Willem beterschap) en J.v.d.E. werd naar huis geroepen om daar de onver-
wachte gasten te entertainen. Zo bleven er niet veel leden over en in een bijna
lege kantine bleek dit frustrenend te werken op de prestaties van enkele leden.
Partij 1:   Peterde Vreede - Arnold v.d. IJssel werd 0 - 2 in 33 beurten. 
Peter begon gewoon te slecht, misschien door de plotselinge ziekte van Willem, 
want een start met 7 poedels zijn we niet gewend van hem. Zo had Arnold na
10 beurten 20 car. en Peter slechts 4. Ondanks een sterk vervolg liet Arnold  hem
voldoende achter zich en won verdiend en kwam Peter toch maar 5 ca. tekort.
Partij 2;  Gerard v. Rheenen - Bert Hek. 0 - 2 in 'slechts' 51 beurten. Een partij
tussen 2 zwagers die beiden het verdedigen bijna tot kunst verheven. mits dit de
bedoeling was tenminste. Volgens mijn bescheiden mening was het pure onkunde!.
Er werd door de heren 36! en 26! keren gepoedeld. Dit is zeker een record in het
25 jarig bestaan van onze geliefde biljartclub K.U.T. Heren zwagers gun elkaar in
het vervolg ook wat beters en verdedig niet zo raar en doe maar normaal.
Partij 3:   Willem Pluijmaekers - Koos v.d. Stap. 0 - 2. In 31 beurten wist Koos
ondanks wat moeilijkheden met zijn nieuwe tandprothese (hij kon niet al te uit-
bundig doen anders viel de prothese op het biljart) Willem eenvoudig te verslaan.
Willem begon sterk en Koos werd al bang want in het afgelopen seizoen
wist Willem de kampioen 3 punten te ontfutselen maar Koos wist dit nog en
nam zo revanche op Willem. Na afloop wilde Koos ook geen stukje kaas of worst
want alleen smeerkaas zou naar binnen gewerkt kunnen worden.
Partij 4:   Theo Toussaint - John v.d. Boer. 0 - 2 in 25 beurten. Een partij die
om de koppositie ging. Theo had tot nu toe slechts 2 verliespartijen en John 3. 
Het werd een spannende partij met prima spel van beiden. De heren lieten zien
weinig voor elkaar onder te doen. Theo nam een lichte voorsprong met een serie
van 12 maar John bromde even in zichzelf ( zoals we wel van John gewend zijn)
en zo lukte het hem door prima spel een voorsprong te nemen en deze niet meer
prijs te geven. Zo deed John goede zaken in de stand en staat nu 7 punten los
van de achtervolgers. Er zijn er die nog enkele partijen in moeten halen maar
deze moeten ze eerst nog zien te winnen.
Heren biljarters ik reken komende week op een betere opkomst als deze avond!
Uw aller Baas Manus.
Dinsdag 10 januari 2012
Een vrij tamme biljartavond deze keer, mede doordat er verder nagenoeg geen
bezoekers behalve de biljarters in de kantine aanwezig waren. Ook lijken de
oudere biljarters enige moeite met het sombere weer en de winter te krijgen en
danook de biljartavond benutten om rustig verder dutten. Zo waren ook onze beide
Willem's nog niet bekomen van de partij van de afgelopen week en dus bedankten
voor de eer om alweer zo'n inspanning te leveren. 
Maar niet getreurd het voorjaar is in aantocht heren!
Ook begint er nu langzamerhand, zo ongeveer halverwege de competitie, enige
tekening in de stand te komen die zo sommige spelers wat meer druk gaat en
anderen de kans geeft om weer vrijuit te gaan spelen en zo misschien toch voor
de verrassingen kunnen zorgen die ook nodig zijn. Zo bleef John de Boer na winst
bovenaan staan maar komt Theo steeds dichterbij door met bonus te winnen en
ook nog steeds de minste verliespunten te hebben. Hans haakt door verlies even
af maar alles is nog mogelijk.
Partij 1:   Gerard v. Rheenen - Hans v. Rijn. 2 - 0 in 25 beurten. Gerard speelde
een prima partij en liet Hans geen kans!   Hierdoor moet Hans even in de wacht
voor een van de topplaatsen en laat Gerard eindelijk zien wat hij kan en zo in het
nieuwe jaar een waarschuwing afgeeft dat er met hem niet meer te spotten valt.
 Ga zo door Gerard.
Partij 2:   Peter de Vreede - Leo de Vreede werd 0 - 2 in 26 beurten. De gebroe-
ders speelden ondanks de druk een prima partij en deden nauwelijks voor elkaar 
onder. In de laatste beurten kwam de spanning toch echt wel boven drijven.
Beiden misten in de laatste beurten enige vrij makkelijke caramboles en gaven
zo de kans op winst maar omdat Peter in zijn laatste beurt met slechts nog 3
puntjes te gaan een vrij makkelijke miste zag Leo zijn kans schoon en maakte
de partij uit. Met de complimenten voor LEO die de rest van de avond als in een
roes leefde en nauwelijks belangstelling had voor het gebeuren om hem heen en
zo nu en dan even iets? zei en ons zo verder weinig last bezorgde.
Partij 3:   Ben Smit - Theo Toussaint 0-3 in 24 beurten. Een partij waarin Theo
toch stroef begon en zo Ben lang de kans gaf op gelijke hoogte te blijven. Tot de
17e beurt hadden beiden evenveel punten, n.l. 19 stuks. maar toen vond Theo het
genoeg en spurte naar de finish. Via 20 car. in de laatste 5 beurten gaf hij Ben
geen kans meer en haalde zo ook nog een bonuspunt en zit zo John steeds
dichter op de hielen.
Partij 4:   Jan Reeuwijk - John de Boer. 0 - 2 in 36 beurten! Dit was een partij
die je kunt omschrijven als "het geluk van de misschien? toekomstige kampioen". 
John speelde niet best maar kreeg van Jan toch de kans om te ontsnappen en in
36 beurten toch 2 punten te halen. Misschien word de spanning John toch te veel
en zullen andere spelers hem niet zoveel beurten gunnen. Jan had niet het
vermogen om zoals 2 weken geleden, toen hij in 14 beurten een partij wist te
winnen, dit weer zo te doen. Jammer.
Partij 5:   Koos v. d. Stap - Herman Toussaint. 2 - 0 in 26 beurten. Koos was de
avond begonnen met het in ontvangst nemen van vele felicitaties voor zijn ver-
diende uitverkiezing tot winnaar van de Kauffmanbokaal en ook nog zijn verjaardag
Dit werd gevierd met door Koos gesponsoord bier voor alle leden. Proost Koos.
Gaandeweg de partij en lichte voorsprong voor mij kwam Koos weer in zijn
kampioensvorm en roes van onoverwinnelijkheid van het afgelopen jaar, en nam
zo voldoende voorsprong om mij kansloos en met een nederlaag en een kater
naar huis te sturen. Koos nogmaals van harte want het was dik verdiend.
Iedereen bedankt voor de medewerking en tot volgende week.
  Uw aller baas manus.
Dinsdag 3 januari 2012
De eerste biljartavond van het nieuwe jaar is weer gespeeld met toch wel enkele
verrassingen in de uitslagen.
Maar eerst toch even de verrasssing van dit nog prille jaar, de uitverkiezing van
kampioen Koos als winnaar van de Kaufmantrofee. Ik wilde hem hiermee graag
feliciteren en tevens ook nog met zijn verjaardag op 1 januari maar helaas kwam
Koos niet opdagen. Alle leden, mezelf niet uitgezonderd rekenden op een hapje
en een drankje om dit heuglijke feit te vieren maar niet dus. Ik had ook al geen
hapjes meegenomen omdat het anders wel eens te veel zou kunnen worden.
Het werd dus niets voor iedereen, jammer! Maar wie weet wat ons a.s. dinsdag
wel staat te wachten. Ook was er nog een jarige op dinsdag nl. onze Theo en
ook dat moet natuurlijk gevierd worden! Nu de eerste uitslagen van het nieuwe jaar:
Partij 1:   Peter de Vreede - Hans v. Rijn. 2 - 0. In 28 beurten wist Peter dat de
volle winst binnen was en stuurde Hans zonder punten van de tafel. De lachende
derde hier is ons Boertje die Hans zo niet dichterbij zag komen en dus op een
erg  makkelijke manier koploper bleef.
Partij 2:   Bert Hek - Jan v.d. Elst werd 2 - 0 in 26 beurten. Bertus speelt steeds
een ietsje beter maar wil hij weer hoog meedraaien moet hij toch constanter gaan
spelen. We wachten af. Ook moet hij wat minder de tegenstander uit zijn spel
halen. Jan liet zich, misschien onbewust, toch uit zijn spel halen en speelde
minder als anders.
Partij 3:   Willem Wilmink - Willem Pluijmaekers. 2 - 0 in 32 beurten. 
Onze 'muppets' konden er niet een echte wedstrijd van maken want de ene
Willem had geen kind aan de andere Willem. Na de wedstrijd wisten beiden
er nog een wedstrijd van te maken om het snelst naar buiten te gaan om te 
kunnen roken en napraten?   Dit was bijna nog spannender als de partij zelf. 
Zo halen deze mannen hun zenuwen weer uit de knoop.
Partij 4:   Herman Toussaint - Jan Reeuwijk. 2 - 0 in 26 beurten. Ik begon met
knikkende knieen aan de wedstrijd met nog de beelden op mijn netvlies van de
partij van de afgelopen week waarin Jan in 'no time' Arnold verbaasd en
verdwaasd achterliet en in 14 beurten won. Deze partij ging redelijk gelijk op
maar toen Jan tegen het eind 14 car. in 2 beurten maakte werd het wel heel
moeilijk. Maar toen ik van Jan de kans kreeg om met 2 makkelijk maakbare
ballen te beginnen in de laatste 2 beurten en daarin 11 punten wist te maken
was de buit toch nog onverwachts binnen.
Partij 5:   Arnold v.d. IJssel - Henny van Eeden werd 0 - 3 . Deze uitslag heb ik
Henny zelf vernomen dus ik hoop dat dit klopt? Zo haakt Arnold even af in de top
maar alles is nog mogelijk. Dit was ook weer gunstig voor ons Boertje die zo
zonder zelf te spelen de 2 naaste belagers zag verliezen. De enige die voorlopig
nog een bedreiging voor John vormt is Theo maar dan moet hij dan wel komen opdagen!
Uw aller Baas Manus'
 
 
 
Dinsdag 3 januari 2012

Het bestuur van de biljartvereniging "Krijt Uw Topje" wenst alle leden            

supporters en begunstigers een vrolijk, gezond en sportief 2012.

Tevens feliciteert het bestuur Koos van der Stapmet het verdienen van de

Kaufmann-beker.          Koos ;  Van Harte
 
Dinsdag 27 december 2011
Voor ik de laatste avond van onze biljartclub in 2011 doorlicht wil ik eerst iedereen
bedanken voor de overwegend positieve instelling van onze leden. Er zijn zoals
gewoonlijk weer vele leuke en soms ook spannende avonden langsgekomen en
een ieder heeft op zijn manier een steentje bijgedragen om de dinsdagavond tot
een gezellige clubavond te maken. De opkomst bewijst dit (een enkeling uitge-
zonderd) en ik wil dan ook iedereen bedanken voor het afgelopen jaar. 
Zo is John v.d. Boer winterkampioen geworden (zegt natuurlijk nog niets), 
heeft ons nieuwe lid Gerard de meeste partijen gespeeld, met wisselend succes,
en heeft Theo Toussaint de minste partijen gespeeld (dit kan en moet ook beter).
De laatste biljartavond in ons 25 jarige jubileumjaar is een avond van uitersten
geworden. Op verzoek van enkele spelers zal ik deze keer niet al veel over
de partijen van deze avond zeggen maar slechts enkele algemene opmerkingen
maken om het jaar voor iedereen gezellig af te kunnen sluiten.
Partij 1:   Peter de Vreede - Bertus Hek 2 - 0 in 30 beurten. Normale partij dus.Prima.
Partij 2:   Arnold v.d. IJssel - Jan Reeuwijk 0 - 3 in 14 ! !  beurten. Nog net niet de
kortste partij van dit seizoen (is van ondergetekende) maar wel van grote klasse.
We zullen het niet over Arnold hebben,  dus ook niet over de al 8 caramboles
die hij had gemaakt in deze partij. Ook een record in zijn al lange carriere.
Partij 3:   John de Boer - Leo de Vreede 2 - 0 in 29 beurten. Je zou zeggen:
ook een normale partij maar niets is minder waar. Leo starte prima en zette John
al snel op een flinke achterstand. Maar halverwege liet Leo zich beinvloeden door
het publiek en toen John met een serie van 12 caramboles Leo voorbij ging wist
Leo het niet meer en verloor en zo behield John de koppositie.
Partij 4:   Ben Smit - Gerard van Rheenen 2 - 0 in liefst 52 beurten ! ! ! ! ! !
Alweer een record, al is het een negatief record. Er lukte beide spelers weinig 
en Gerard kon als eerste het laatste punt maken, maar toen hij miste wist Ben
wel zijn laatste punten (hoe is het mogelijk) waar weinigen nog op rekenden,
te maken. Ook de nastoot bracht Gerard geen punt. Zo haalde Ben 2 punten
(onverdiend). Een gelijkspel was voor beiden beter geweest voor alle moeite en
ook word deze partij volgens het bestuurslig wedstrijdzaken niet meegenomen
in de berekening voor de nieuwe gemiddelden!
Partij 5:   De laatste partij van het jaar 2011 ging tussen "baas manus" en Willem
Pluijmaekers. Ondanks dat alle aanwezige supportes voor Willem (onbegrijpelijk)
kozen en hem de punten gunden lukte dit net niet. Ik wist met veel moeite de
partij te winnen en kan zo tenminste op een fijne manier iedereen bedanken voor
het afgelopen jaar en een sportief 2012 wensen. Ook Willem bedankt hiervoor.
Stand per 31 december 2011
1 John van den Boer 13 25
2 Hans van Rijn 13 22
3 Arnold van der IJssel 14 20
4 Theo Toussaint 9 17
5 Jan Reeuwijk 11 17
6 Herman Toussaint 13 17
7 Koos van der Stap 13 17
8 Leo de Vreede 15 16
9 Jan van der Elst 15 15
10 Peter de Vreede 11 14
11 Ben Smit 10 10
12 Bert Hek 11 10
13 Henny van Eeden 12 10
14 Wim Wilmink 13 9
15 Gerard van Rheenen 16 8
16 Wim Pluymaekers 13 7
 

Dinsdag 20 december 2011
Eenkorte samenvatting van een altijd weer bijzondere dinsdagavond
voor de kerst bij biljartclub
Krijt Uw Topje.
Z
oals wel te verwachten was waren alle leden aanwezig om niets te
van dit gebeuren en wachte iedereen toch wel gespannen op de dingen
die  wel of niet zouden komen. Toen we binnenkwamen zag iedereen de
prachtig gedekte tafel al staan en wisten ze dat het kerstontbijt ook weer
geregeld was. Maar voor het zover was werd er eerst nog gebiljart, het
is tenslotte een een biljartclub en de hele avond eten is teveel van het
goede. Zo werd deze avond geopend door de feestcommissie met

partij 1 tussen de beide organisatoren van deze avond n.l. Peter en Ben.
Peter was waarschijnlijk in gedachten nog teveel met alle andere zaken
bezig en haalde zodoende bij lange na niet het hoge niveau van de
afgelopen weken. Ben had hier minder last van en won de partij dan ook
in 28 beurten.
Partij 2: Jan v.d. Elst - Willem Wilmink werd 0 - 2 in bijna een record
en wel 39 beurten. Ik wil niets weten over afspraken maar enige twijfel
was er wel aangezien Jan met nog slechts 1 car. te maken 6 keer
poedelde en zo Willem de kans gaf de partij te winnen.
De Kerstgedachte kwam zodoende al spontaan bij mij op.
Partij 3: Jan Reeuwijk - Ben Smit. Voor Ben een prima avond want net
als de eerste partij tegen Peter wist hij ook Jan te verslaan in 35 beurten.
Zo haalde Ben een gedeelte van zijn achterstallige partijen in en kon 4
punten toevoegen aan zijn nog wel schrale oogst tot nu toe.

Dit waren de partijen van deze avond en nu konden de volgende punten
van deze avond beginnen. Ik had van de feestcommissie gelukkig even
spreektijd gekregen en kon zodoende van de gelegenheid gebruik maken
om aandacht te vragen voor enkele puntjes en iedereen te bedanken
voor zijn positieve instelling op de dinsdagavond. Hierna mocht ik onze
vrijwilligers in het zonnetje zetten in dit 25 jarige jubileum van onze club.
Willem W. werd bedankt voor zijn wekelijkse inzet om als eerste
aanwezig te zijn en het biljart grondig te zuigen en te borstelen en het
zodoende in optimale staat te brengen voor onze "kunsten". Hij kreeg
een prachtige gegraveerde medaille en een drankje,  ook voor Trudy die
hem op tijd wegstuurt. (Ik zei dit eerst anders maar dit is de gekuiste versie)
Hans werd bedankt voor zijn, zoals altijd prima cijferwerk en zoals ik al
zei kan menigeen hier jaloers op zijn en zal dit niet zomaar nadoen.
De reden zal ik hier ook niet verraden! Het was iets over IQ of zoiets.
Hans kreeg ook een mooie medaille en een drankje om samen met
Toos de feestdagen op te vrolijken.
Vervolgens werd de feestcommissie bedankt voor de organisatie van alle
festiviteiten binnen onze club. Peter en Ben kregen allebei ook een
medaille omgehangen en een biervaatje voor de feestdagen.
Hierna werden de prijzen van het afgelopen jaar uitgereikt.
De winnaar van de zomerse bandstootcomp. was Jan v.d. Elst, die dan
ook de wissseltrofee en het bijbehorend drankje kreeg.
Hierna eindelijk de prijzen van ons seizoen 2010 - 2011.
Maar beter laat dan nooit.
Op de derde plaats was Hans geeindigd en die kreeg een wat kleine
maar wel mooie standaard als herrinnering en alweer een drankje. Hans
een prima prestatie in deze zware competitie, van harte gefeliciteerd.
De tweede plaats was voor Leo de Vreede (wat al meer gebeurd was )
en Leo kreeg ook een mooie prijs en een drankje. Leo was best wel een
beetje teleurgesteld maar je moet toch tevreden zijn want Leo als het er
niet in zit dan houdt het gewoon op en je bent toch de op een na beste
van een selekt groepje biljarters. Van harte gefeliciteerd.
Op de eerste plaats was met ruime voorsprong geeindigd Koos v.d. Stap.
Koos gefeliciteerd met dit mooie resultaat en je bent de terechte kampioen.
Je naam is als 25e op onze wisselbeker gekomen en je hebt ook een
mooie herrinnering gekregen om te behouden.  Zoals ik al zei hoorde ik
dat je de gehele benedenverdieping verbouwd hebt zodat je je prijzen een
mooie plek kunt geven. Ook de mooie fruitmand is je van harte gegund
en nogmaals namens alle leden proficiat.
Hierna konden we aan het kerstontbijt beginnen en iedereen was blij dat
het eindelijk zover was. Het was als vanouds weer prima verzorgd en
niemand kwam ook maar iets te kort. Kerstbroden gewone broodjes
beschuit etc. belegd met de fijnste vleeswaren en eieren het verdween
allemaal als sneeuw voor de zon. Als laatste kregen we een heerlijk toetje
voorgeschoteld door Jan Reeuwijk die ook weer de door iedereen geliefde
slagroombus verzorgde. Heerlijk gewoon en Jan bedankt. Als klapstuk
van de avond kwamen Ben en Peter, ondanks de moeilijke tijden, toch
weer met een prachtige tas gevuld met nuttige, lekkere, onzinnige maar
ook wel gezonde spullen zoals o.a.spruitjes (Bertus bedankt )
en een lekker wijntje en biertje. 
Heren van de feestcommissie ontzettend bedankt voor weer een gezellige avond.
Tot slot wil ik ook namens Anneke alle leden en hun geliefden gezegende
Kerstdagen, een fijne jaarwisseling en een goed en gezond 2012 wensen
.

Uw aller Baas Manus
 
Dinsdag 13 december 2011
Partij 1: Herman Toussaint - Hans v. Rijn 0 - 2 in 25 beurten. Net als
week tegen John begon nu Hans met een superstart en liet mij eigenlijk
al direkt kansloos. Ondanks een toch wel redelijke inhaalpoging in het
tweede deel van de partij liet Hans mij weinig kans en met toch maar 4
puntjes te weinig bleef ik met lege handen en blijft Hans bovenaan meedoen.

Partij 2:Bert Hek - Leo de Vreede 0 - 3 in slechts 18 beurten. Bertus
trof het weer niet want na het verlies vorige week tegen een goed spelende
Theo kreeg hij nu een ontketende Leo als tegenstander. Hoewel Leo de
weken niet erg op dreef was liet hij nu zien, mits de tegenspeler hem
goede aanvangsballen geeft, hij prima kan biljarten en dan met niemand
medelijden heeft!
Partij 3:Arnold v.d. IJssel - Koos v.d. Stap 0 -  in 31 beurten. Een heel
partij van beide spelers met slechts op het einde enige opwinding toen
Arnold dacht toch nog te kunnen winnen en een mooie car. maakte en
overhield voor de laatste puntjes toen Koos plotseling de scheidsrechter
(Leo) er op wees dat Arnold met de verkeerde bal speelde en Koos zo
in staat stelde de laatste punten te maken. Sorry heren in het vervolg
beter opletten en ook de teller!
Partij 4: Gerard v. Rheenen - Willem Pluymaekers 0 - 2. In 34 beurten
wist Willem weer 2 punten aan zijn totaal toe te voegen. Voor beiden
een moeilijke wedstrijd die Willem in zijn voordeel wist te beslissen.
Het enige wat opviel was het regelmatig missen van beide ballen en waar
dit deze avond aan lag weten we niet maar vele spelers hadden hier
vanavond last van. Misschien vals licht van de kerstboom?
Partij 5:Henny v. Eeden - Ben Smit 0 - 2 in precies 30 beurten.
Henny stond lang voor maar toen Ben eindelijk na slechts 8 car. in 19 !!
beurten een serie van 12 maakte was Henny zo van slag dat hij de partij
uit handen liet glippen en Ben zo eindelijk halverwege het seizoen zijn
pas 2e overwinning! binnenhaalde.
Partij 6:Ben Smit - Jan Reeuwijk 0 - 2 in 35 beurten. Jan bouwde een
aardige voorsprong op tot Ben net als de vorige partij weer een serie van
12 maakte en waar Henny dit niet meer goed kon maken kon Jan zich
met enige moeite hier overheen zetten en knokte door. Beiden gaven
niets toe tot de laatste beurten waarna Jan de partij toch wist te winnen
en Ben met een kater naar huis stuurde.
Heren vergeet niet dat aanstaande dinsdag eerst nog gewoon gebiljart
wordt en dat  pas halverwege de avond de diverse festiviteiten losbarsten
zoals de kerstboodschap van de "baas" de diverse prijsuitreikingen,
huldigen van enkele belangrijke leden binnen onze vereniging en het
traditionele Kerstontbijt verzorgd door onze leden van de feestcommissie
Ben en Peter. Komt allen tezamen op deze mooie avond! 
Uw aller Baas Manus
 
Dinsdag 6 december 2011
Partij 1:   Henny v. Eeden - Leo de Vreede. 2 - 0 in 29 beurten. Henny
had geen kind aan Leo deze avond. Rustig kon Henny zijn puntjes scoren
door Leo maar enigzins bedreigt te worden.Ondanks dat Leo erg serieus
was hielp dit niet echt want hij had het weer niet net als afgelopen week
en wat hij ook probeerde het werd niets. Jammer maar er komen wel 
weer betere tijden. Komt wel goed jochie,
Voor Henny eindelijk ook weer een zege na een mindere periode.
Partij 2:   Bert Hek - Theo Toussaint 1 - 3 . In21 beurten werd er een
zeer goede en ook spannende partij op het groene laken getoverd.
Tot de allerlaatste carambole gaven beide spelers elkaar niets toe.
Maar de laatste beurt werd Bertus fataal want toen hij met slechts nog
een punt te maken Theo advies vroeg hoe deze te maken ( dom dom
dom ) kreeg hij logisch niet direkt het beste advies en toen hij dan ook
maakte Theo wel de partij uit. Jammer Bertus maar goed gespeeld en
nog een punt en niet meer luisteren naar je tegenspeler!
Partij 3:   Hans v. Rijn - Gerard v. Rheenen. Dit werd 3 - 0. Slechts 19
beurten had Hans nodig om de partij te winnen. Ook de hoogste serie 
van de avond nl. 14 was voor Hans. 
Gerard kon hier niet tegenop en verloor kansloos deze korte partij.
Hans draait ook weer bovenin mee en gaat ervoor.
Partij 4:   Arnold v.d. IJssel - Jan v.d. Elst. 2 - 0 in 26 beurten wist
Arnold de punten binnen te halen in een prima partij waarin Jan,
ondanks dat hij ook best wel goed speelde net te te kort kwam. Jan
speelde ondanks het verlies toch goed zijn gemiddelde.  Arnold draait
ook bovenin goed mee en het gat met Koos word steeds groter.
Partij 5:   De laatste partij werd gespeeld door John v.d. Boer die hierin
niet tegen maar (letterlijk) met ondergetekende (Herman Toussaint ) 
speelde. Het werd dan ook 3 - 0 in uiteindelijk toch nog 22 beurten.
Dit waren 10 beurten te veel want John werd toch wel slordig. Hij begon
de partij direkt met 11 caramboles en ik begon met 3 poedels waardoor
het verschil voor mij onoverkomelijk werd. Dat is niet goed voor mijn
gemiddelde  zei John later als het zo snel gaat.. John haalde in deze
partij ook al weer zijn 5e bonuspunt binnen en staat hierdoor alleen aan
kop. Hij is voor mij dan ook een van de favorieten voor de eindzege. 
Het enige voor mij deze avond was dat door het slordige spel van John
ik nog redelijk mijn gem. haa